Biostatystyka i statystyka medyczna

BIOSTATYSTYKA I STATYSTYKA MEDYCZNA: OFERTA

Oferujemy Państwu pomoc w zakresie biostatystyki lub statystyki medycznej oraz wsparcie metodologiczne w projektach badawczych, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych (praca doktorska, magisterska). Szczególnie polecamy się w badaniach naukowych z zakresu neurorehabilitacji i rehabilitacji, fizyki i inżynierii biomedycznej, inżynierii nerwowej, neuronauk, neurocybernetyki, neurobiologii, neurofizjologii, technologii interfejsów nerwowych (w tym interfejsów mózg-komputer/BCI), technologii biofeedback, neurorobotyki i robotyki oraz dziedzin pokrewnych. Więcej o ofercie analiz statystycznych można znaleźć TUTAJ.

Poza samą biostatytyką i statystyką medyczną oferujemy również sprzęt do badań naukowych, projektów inżynieryjnych i edukacyjnych.Źródłem danych dla biostatystyki lub statystyki medycznej często są różnego rodzaju biosygnały, dlatego poza samą pomocą w zakresie biostatystyki i statystyki medycznej oferujemy Państwu również szeroką gamę sprzętu biopomiarowego - EEG, EMG, EKG, EOG, EGG, czujniki IMU, fNIRS, force platforms, naukowej klasy biomedyczne urządzenia ubieralne (wearables) i wiele innych!

Jesteśmy fizykami medycznymi specjalizującymi się w analizie sygnałów biomedycznych (szczególnie w elektromiografii) oraz tematyce neuronaukowej i neurorehabilitacyjnej. Na pewno znajdziemy wspólny język i dobre pole do współpracy w projektach z zakresu biostatystyki i statystki medycznej, korzystających z metod analizy danych i sygnałów biomedycznych (biosygnały), informatyki medycznej, biometrii oraz biopomiarów z użyciem takich metod jak: elektroencefalografia, elektromiografia, elektrokardiografia oraz innych pomiarów elektrodiagnostycznych (EOG, polisomnografia etc.), sygnałów biomechanicznych pozyskiwanych zarówno z czujników sEMG (elektromiografia powierzchniowa) jak i czujników inercyjnych (MEMS/IMU), danych z platform sił reakcji podłoża (ang. force platform), optycznych systemów analizy ruchu oraz w projektach z zakresu neuroobrazowania (MRI/fMRI, CT, PET, SPECT).

BIOSTATYTYKA I STATYSTYKA MEDYCZNA: RAPORTY

linearny raport .html

analizy statystyczne raport .html

statyczny dashboard .html

analizy statystyczne raport .html>

CO NAS WYRÓŻNIA?

Rozumiemy Twoje badania! Jest to bardzo ważne, szczególnie w specjalistycznych analizach takich jak biostatystyka i statystyka medyczna, ponieważ umożliwia ścisłą współpracę z naukowcami i minimalizuje ryzyko braku wpływu badacza na proces przetwarzania i analizy danych.

Nasze zrozumienie Twoich badań nie rzadko pozwala nam również zaproponować Tobie niekonwencjonalne lub rzadko stosowane algorytmy przetwarzania danych oraz analizy, które pozwolą wydobyć z Twoich danych więcej informacji niż przy użyciu najprostszych metod wykorzystywanych w biostatystyce i statystyce medycznej.

Nasze interaktywne, statyczne lub dynamiczne raporty z analiz biostatystycznych oraz konsultacje prowadzone w trakcie całego procesu badawczego pozwolą Tobie nie tylko na łatwą nawigację po nieraz ogromnych zbiorach danych, ale również ułatwią szybsze zrozumienie wyników biostatystyki lub statystyki medycznej.

BIOSTATYSTYKA I STATYSTYKA MEDYCZNA PRZYDA SIĘ TOBIE W:

BADANIACH

biomedycznych

BADANIACH

interakcji człowiek-komputer (HCI)

BADANIACH

do startupów medycznych

BADANIACH Z ZAKRESU

interfejsów mózg-komputer (BCI)

BADANIACH Z ZAKRESU

technologii biofeedback i rehabilitacji

BADANIACH Z ZAKRESU

biomechaniki i sportu

BADANIACH Z ZAKRESU

psychofizjologii

BADANIACH Z ZAKRESU

ergonomii